krzyżówka - niezręczność lub niedołęstwo

Określenie

niezręczność lub niedołęstwo

posiada 1 hasło