krzyżówka

niewielka część pnia ściętego drzewa

Określenie

niewielka część pnia ściętego drzewa

posiada 1 hasło: