krzyżówka

nieustępliwość, zawziętość

Określenie

nieustępliwość, zawziętość

posiada 1 hasło: