krzyżówka - nieuleganie jakiejś sile

Określenie

nieuleganie jakiejś sile

posiada 1 hasło
  • opór