krzyżówka

niegdyś danina w ziarnie

Określenie

niegdyś danina w ziarnie

posiada 1 hasło: