krzyżówka - niechęć Sarmaty do Sarmaty

Określenie

niechęć Sarmaty do Sarmaty

posiada 1 hasło
  • ansa

Powiązane określenia posiadają 5 haseł

  • animozja
  • antypatia
  • awersja
  • odium
  • odraza