krzyżówka - nie kierując sie krytycyzmem w ocenie, łatwowiernie

Określenie

nie kierując sie krytycyzmem w ocenie, łatwowiernie

posiada 1 hasło
  • bezkrytycznie