krzyżówka

nie bierze udziału w proteście współpracowników

Określenie

nie bierze udziału w proteście współpracowników

posiada 1 hasło: