krzyżówka - napisał "Smugę cienia"

Określenie

napisał "Smugę cienia"

posiada 1 hasło