krzyżówka - najniżej położona warstwa atmosfery Ziemi

Określenie

najniżej położona warstwa atmosfery Ziemi

posiada 1 hasło