krzyżówka - najmniejsza cząstka pierwiastka zachowująca jego cechy