krzyżówka - najczęstsza forma protestu robotniczego

Określenie

najczęstsza forma protestu robotniczego

posiada 1 hasło
  • strajk

Powiązane określenia posiadają 1 hasło

  • bojkot