krzyżówka - nagłe, krótkie, silne światło

Określenie

nagłe, krótkie, silne światło

posiada 1 hasło