krzyżówka - nadzoruje go baca

Określenie

nadzoruje go baca

posiada 1 hasło