krzyżówka

nabycie od nabywcy

Określenie

nabycie od nabywcy

posiada 1 hasło: