krzyżówka - nabój ćwiczebny

Określenie

nabój ćwiczebny

posiada 1 hasło