krzyżówka - na czele dekanatu

Określenie

na czele dekanatu

posiada 1 hasło