krzyżówka - naśladowczy, imitatorski, plagiatorski