krzyżówka - myśl główna utworu

Określenie

myśl główna utworu

posiada 1 hasło
  • idea

Powiązane określenia posiadają 3 hasła

  • pomysł
  • dewiza
  • motto