krzyżówka - modlitwa końcowa w jutrzni

Określenie

modlitwa końcowa w jutrzni

posiada 1 hasło