krzyżówka - milczący sprawiedliwy, król westernów lat 60., obecnie znany głównie jako reżyser

Określenie

milczący sprawiedliwy, król westernów lat 60., obecnie znany głównie jako reżyser

posiada 1 hasło
  • Eastwood