krzyżówka - miasto w rejonie Lacjum, gdzie na placu św. Rufo znajduje się środek Włoch

Określenie

miasto w rejonie Lacjum, gdzie na placu św. Rufo znajduje się środek Włoch

posiada 1 hasło