krzyżówka - miał nad nim opiekę Judasz

Określenie

miał nad nim opiekę Judasz

posiada 1 hasło