krzyżówka - maszyna do gniecenia

Określenie

maszyna do gniecenia

posiada 1 hasło