krzyżówka

marazm

Określenie

marazm

posiada 1 hasło:
Określenie

marazm

posiada dodatkowo 11 synonimów:
 • akinezja
 • bezruch
 • blokada
 • klincz
 • skostnienie
 • stagnacja
 • statyczność
 • zakleszczenie
 • zamarcie
 • zastój
 • zastygnięcie