krzyżówka - ma pieczę nad synagogą

Określenie

ma pieczę nad synagogą

posiada 1 hasło