krzyżówka

logika, chłopski rozum

Określenie

logika, chłopski rozum

posiada 1 hasło: