krzyżówka

lodowy szpikulec zwisający zimą z dachu

Określenie

lodowy szpikulec zwisający zimą z dachu

posiada 1 hasło: