krzyżówka - linia zbocza skarpy

Określenie

linia zbocza skarpy

posiada 1 hasło