krzyżówka - legitymacja uczniowska lub studencka

Określenie

legitymacja uczniowska lub studencka (dawniej)

posiada 1 hasło