krzyżówka - leń, próżniak, wałkoń

Określenie

leń, próżniak, wałkoń

posiada 1 hasło