krzyżówka - kryształek o mikroskopowych wielkościach, występujący w skale wulkanicznej

Określenie

kryształek o mikroskopowych wielkościach, występujący w skale wulkanicznej

posiada 1 hasło
  • mikrolit