krzyżówka - krwawa rozprawa, wyrównująca porachunki w świecie przestępczym