krzyżówka - krawędź utworzona przez stykające się zbocza