krzyżówka - kraj, w którym mieszkali Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej

Określenie

kraj, w którym mieszkali Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej

posiada 1 hasło