krzyżówka

kotew, wychwyt

Określenie

kotew, wychwyt

posiada 1 hasło: