krzyżówka - kontynent, na którym śmierć męczeńską poniósł święty Karol Lwanga