krzyżówka - kolumna naciekowa

Określenie

kolumna naciekowa

posiada 1 hasło