krzyżówka - kieruje modłami w meczecie

Określenie

kieruje modłami w meczecie

posiada 1 hasło