krzyżówka - kierownik oddziału kopalni

Określenie

kierownik oddziału kopalni

posiada 1 hasło