krzyżówka - kielich Jezusa z Ostatniej Wieczerzy

Określenie

kielich Jezusa z Ostatniej Wieczerzy

posiada 1 hasło