krzyżówka - Karewicz - aktor albo Zegadłowicz - poeta