krzyżówka - kara pozbawienia wolności

Określenie

kara pozbawienia wolności

posiada 1 hasło