krzyżówka - kangur nosi w niej dziecko

Określenie

kangur nosi w niej dziecko

posiada 1 hasło