krzyżówka - jest zatrudniony na etacie

Określenie

jest zatrudniony na etacie

posiada 1 hasło