krzyżówka - jednostka administracji wojskowej

Określenie

jednostka administracji wojskowej

posiada 1 hasło