krzyżówka - jedna z cnót boskich

Określenie

jedna z cnót boskich

posiada 1 hasło