krzyżówka - Jan Paweł ..., polski jezuita, poeta

Określenie

Jan Paweł ..., polski jezuita, poeta (1757-1829)

posiada 1 hasło