krzyżówka - język Żydów oparty na języku niemieckim