krzyżówka

impresario

Określenie

impresario

posiada 1 hasło:
Określenie

impresario

posiada dodatkowo 2 synonimy:
  • kierownik
  • zarządca